Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie

Wydruk podmiotu - Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie

Strona www BIP :

Adres podmiotu


00- 928 Warszawa Ul. Chałubińskiego 4/ 6

telefon: 0- 22 630- 10- 61
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 22 630- 10- 61
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2382