Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Rzeszów

Wydruk podmiotu - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Rzeszów

Strona www BIP : www.bip.podkarpacie.straz.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


35-016 rzeszów ul. Mochnackiego 4

telefon: 0-17 852-36-00
faks: 0-17 852-36-00

Adres e-mail

administr@podkarpacie.straz.pl

Redakcja

Mariusz Wójcicki
telefon: 0-17 852-36-00
faks: 0-17 852-36-00
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:5590