Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Białystok

Wydruk podmiotu - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Białystok

Strona www BIP : bip.straz.bialystok.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


15-062 Białystok ul. Warszawska 3

telefon: 0-85 677-27-53
faks: 0-85 677-27-53

Adres e-mail

kwpsp@straz.bialystok.pl

Redakcja

mł. bryg. Dariusz Sadowski
telefon: 0-85 677-27-53
faks: 0-85 677-27-53
e-mail: kwpsp@straz.bialystok.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:5041