Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Wydruk podmiotu - Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Strona www BIP : www.uric.gov.pl/index.php?page... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa

telefon: 0 22 601 47 61
faks: 0 22 848 29 88

Adres e-mail

mateusz.trzcinski@uric.gov.pl

Redakcja

Mateusz Trzciński
telefon: 0 22 601 47 61
faks: 0 22 848 29 88
e-mail: mateusz.trzcinski@uric.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2528