Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wydruk podmiotu - Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Strona www BIP : www.pis.bip.mswia.gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


02-507 Warszawa Ul. Wołoska 137

telefon: 0-22 845-70-49
faks: 0-22 845-70-47

Adres e-mail

pis@mswia.gov.pl

Redakcja

Jacek Orych
telefon: 0-22 845-70-49
faks: 0-22 845-70-47
e-mail: jacekorych@mswia.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2149