Ministerstwo Środowiska

Wydruk podmiotu - Ministerstwo Środowiska

Strona www BIP: bip.mos.gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Wawelska 52/54
00-922 WarszawaWojewództwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: M. st. Warszawa
Poczta: Warszawa

telefon: 22 579-29-00
faks: 22 579-29-00

Adres e-mail

administrator_bip@mos.gov.pl

Redakcja

Jarosław Mielnik
telefon: 22 579-27-36
faks: 22 579-29-00
e-mail: jaroslaw.mielnik@mos.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:17107

Podmioty podległe