Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Wydruk podmiotu - Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Strona www BIP: www.bip.gios.gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


00-922 Warszawa Ul. Wawelska 52/54

telefon: 0-22 825-00-01
faks: 0-22 825-00-01

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 825-00-01
faks: 0-22 825-00-01
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3506