Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Wydruk podmiotu - Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Strona www BIP: otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


00-922 Warszawa Ul. Wawelska 52/54

telefon: 0-22 579-25-77, 579-26-60
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 579-25-77, 579-26-60
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3991