Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe

Wydruk podmiotu - Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe

Strona www BIP: www.gov.pl/kas otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Świętokrzyska 12
00-916 WarszawaNIP: -
REGON: -
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Śródmieście
Poczta: Warszawa

telefon: 22 694-55-55
faks: 22 694-36-84

Adres e-mail

kancelaria@mf.gov.pl

Redakcja


telefon: 22 694-57-35
faks: 22 694-36-84
e-mail: komunikacja.KAS@mf.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:5310