Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wydruk podmiotu - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Strona www BIP : www.uke.gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Marcina Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Wola
Poczta: Warszawa

telefon: 22 534-91-90
faks: 22 534-91-62

Adres e-mail

uke@uke.gov.pl

Redakcja

Anna Lewandowska
telefon: 22 534-94-35
faks: 22 534-91-55
e-mail: a.lewandowska@uke.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:5372