Urząd Miejski w Supraślu

Wydruk podmiotu - Urząd Miejski w Supraślu

Strona www BIP : um-suprasl.pbip.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Supraśl, Ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl

telefon: 0-85 718-31-65, 085 7132 700
faks: 0-85 713-15-00

Adres e-mail

um@suprasl.pl

Redakcja

Anna Kalinowska
telefon: 0-85 718-31-65, 085 7132 700
faks: 0-85 713-15-00
e-mail: um@suprasl.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:9664