Urząd Gminy Brzeźnio

Wydruk podmiotu - Urząd Gminy Brzeźnio

Strona www BIP : www.brzeznio.finn.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44

telefon: 0-43 820-30-26
faks: 0-43 820-36-71

Adres e-mail

serwis@brzeznio.finn.pl

Redakcja

Przemysław Jasianek
telefon: 0-43 820-30-26
faks: 0-43 820-36-71
e-mail: ugbrzeznio@wp.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:8903