Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" Bytom

Wydruk podmiotu - Dom Pomocy Społecznej

Strona www BIP : www.biuletyn.abip.pl/dpskombat... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


41-908 Bytom ul. Stolarzowicka 33

telefon: 0-32 286-37-16
faks: 0-32 787-01-58

Adres e-mail

admin@abip.pl

Redakcja

Monika Romańczyk
telefon: 0-32 286-37-16
faks: 0-32 787-01-58
e-mail: dps_kombatant@wp.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2000