Urząd Gminy Serniki

Wydruk podmiotu - Urząd Gminy Serniki

Strona www BIP : http://ugserniki.bip.lubelskie... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuSerniki 1A
21-107 Serniki

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat lubartowski
Gmina: Serniki
Poczta: Serniki

telefon: 81 855-04-50
faks: 81 855-04-56

Adres e-mail

ug@serniki.eurzad.eu

Redakcja

Beata Gregorowicz
telefon: 81 855-04-58
faks: 81 855-04-56
e-mail: sekretarz@serniki.eurzad.euOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1080