Starostwo Powiatowe w Lublinie

Wydruk podmiotu - Starostwo Powiatowe w Lublinie

Strona www BIP : https://splublin.bip.lubelskie... otwarcie strony w nowym oknie

Starostwo Powiatowe w Lublinie - logo

Adres podmiotuul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat m. Lublin
Gmina: M. Lublin
Poczta: Lublin

telefon: 81 528-66-00
faks: 81 528-66-01

Adres e-mail

starostwo@powiat.lublin.pl

Redakcja

Katarzyna Tomczak
telefon: 81 528-66-21
faks: 81 528-66-01
e-mail: k.tomczak@powiat.lublin.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:6808