Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wrocław

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wrocław

Strona www BIP : wiw.ibip.wroc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


50-983 Wrocław ul. Januszowicka 48

telefon: 0-71 367-70-16
faks: 0-71 367-76-47

Adres e-mail

krzysztof_rzepniewski@zeto.wroc.pl

Redakcja

Jan Kościuszkiewicz
telefon: 0-71 367-70-16
faks: 0-71 367-76-47
e-mail: kosciuszkiewicz@kn.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1838