Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GUGIK

Wydruk podmiotu - Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GUGIK

Strona www BIP : www.bip.codgik.gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GUGIK  - logo

Adres podmiotuul. Jana Olbrachta 94B
01-102 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Wola
Poczta: Warszawa

telefon: 22 532-25-01
faks: 22 532-25-97

Adres e-mail

codgik@codgik.gov.pl

Redakcja

Grzegorz Wilk
telefon: 22 532-25-89
faks: 22 532-25-97
e-mail: grzegorz.wilk@codgik.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2263