Zakład Energetyczny SA w Olsztynie

Wydruk podmiotu - Zakład Energetyczny SA w Olsztynie

Strona www BIP : www.bip zeo.olsztyn.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


10-950 Olsztyn Kościuszki 83

telefon: 0-89 523-15-55
faks: 0-89 527-04-27

Adres e-mail

zeo@zeo.olsztyn.pl

Redakcja

Grażyna Banasiewicz-Burdal
telefon: 0-89 523-15-55
faks: 0-89 527-04-27
e-mail: zeo@zeo.olsztyn.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4188