Biuro Usług Socjalnych Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Wydruk podmiotu - Biuro Usług Socjalnych Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności)

Strona www BIP: otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


25-517 Kielce IX wieków 3

telefon:
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon:
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3735