Zakład Energetyczny Koszalin S.A.

Wydruk podmiotu - Zakład Energetyczny Koszalin S.A.

Strona www BIP : www.zeksa.koszalin.pl/bip.html otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


75-950 Koszalin, ul. Morska 10

telefon: 0-94 348-33-33
faks: 0-94 348-32-02

Adres e-mail

centrala@zeksa.koszalin.pl

Redakcja

Karolina Stefańczak
telefon: 0-94 348-33-33
faks: 0-94 348-32-02
e-mail: Karolina.Stefanczak@zeksa.koszalin.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:4134