Bystrzyckie Fabryki Mebli S.A.

Wydruk podmiotu - Bystrzyckie Fabryki Mebli S.A.

Strona www BIP: www.bip.bfmsa.com.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Bystrzyca Kłodzka, Ul. Wojska Polskiego 26 57-500 Bystrzyca Kłodzka

telefon: 0-74 811-13-16
faks: 0-74 811-13-80

Adres e-mail

bfmsa@bfmsa.com.pl

Redakcja

Renata Świgost-Pusz
telefon: 0-74 811-13-16
faks: 0-74 811-13-80
e-mail: renata.swigost-pusz@bfmsa.com.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2527