Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych Spółka z o.o. w upadłości

Wydruk podmiotu - Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych Spółka z o.o. w upadłości

Strona www BIP: otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


41-906 Bytom ul. Techniczna 4

telefon:
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon:
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3790