Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Wydruk podmiotu - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Strona www BIP: www.pzu.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


00-133 Warszawa Al.. Jana Pawła II 24

telefon: 0-22 582-20-00
faks: 0-22 582-20-00

Adres e-mail

aszymczak@pzu.pl

Redakcja

Andrzej Kazimierczak
telefon: 0-22 582-20-00
faks: 0-22 582-20-00
e-mail: akazimierczak@pzu.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:3310