Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A.

Wydruk podmiotu - Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A.

Strona www BIP: otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


58-400 Kamienna Góra ul. Okrzei 17

telefon:
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon:
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2608