Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Wydruk podmiotu - Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Strona www BIP : www.wchirz.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


63-004 Tulce ul. Poznańska 13

telefon: 0-61 872-73-54
faks: 0-61 872-73-54

Adres e-mail

sekretariat@wchirz.poznan.pl

Redakcja


telefon: 0-61 872-73-54
faks: 0-61 872-73-54
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2105