Wojskowa Izba Lekarska

Wydruk podmiotu - Wojskowa Izba Lekarska

Strona www BIP : www.wil.oil.org.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


00-909 Warszawa ul. Koszykowa 78

telefon: 0-22 687-56-75
faks: 0-22 687-56-75

Adres e-mail

serwis@wil.oil.org.pl

Redakcja

Marek Bogdański
telefon: 0-22 687-56-75
faks: 0-22 687-56-75
e-mail: mbogdanski@acn.waw.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:3129