Krajowa Izba Architektów

Wydruk podmiotu - Krajowa Izba Architektów

Strona www BIP: www.izbaarchitektow.pl otwarcie strony w nowym oknie

Krajowa Izba Architektów - logo

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Foksal 2 00-366 Warszawa

telefon: 0-22 827-85-14
faks: 0-22 827-62-42

Adres e-mail

izba@izbaarchitektow.pl

Redakcja

Wojciech Gwizdak
telefon:
faks: 0-22 827-62-42
e-mail: w.gwizdak@izbaarchitektow.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1830