Śląski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych

Wydruk podmiotu - Śląski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych

Strona www BIP : www.bip.swijhars.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Jana III Sobieskiego 10
40-082 Katowice

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 0-32 351-11-61
faks: 0-32 351-11-63

Adres e-mail

bip@swijhars.pl

Redakcja

Grzegorz Zając
telefon: 0-32 351-11-61
faks: 0-32 351-11-63
e-mail: wi_katowice@ijhars.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1630