Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Wydruk podmiotu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Strona www BIP : www.mopr.chelm.bip-gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


22-100 Chełm ul. Wojsławicka 11b

telefon: 0-82 565-82-59
faks: 0-82 565-82-59

Adres e-mail

moprchc@unet.pl

Redakcja

Katarzyna Maciuk
telefon: 0-82 565-82-59
faks: 0-82 565-82-59
e-mail: kmaciuk@wp.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2067