Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wydruk podmiotu - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Strona www BIP: www.wrotamalopolski.pl/root_BI... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Kraków, Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 30-109 Kraków

telefon: 0-12 62-84-106, 0-12 62-84-130
faks: 0-12 423-21-53, 0-12 430-10-35

Adres e-mail

poczta@krakow.rzgw.gov.pl

Redakcja

Dorota Szamburska
telefon: 0-12 62-84-106, 0-12 62-84-130
faks: 0-12 423-21-53, 0-12 430-10-35
e-mail: dszamburska@krakow.rzgw.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1996