Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Puławy

Wydruk podmiotu - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Puławy

Strona www BIP : www.ebip.lublin.pl/nkjopulawy otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Puławy, Ul. Kołłątaja 64 24-100 Puławy

telefon: 0-81 888-87-90
faks: 0-81 888-87-90

Adres e-mail

sekretariat@nkjo.pulawy.pl

Redakcja

Tomasz Marzęda
telefon: 0-81 888-87-90
faks: 0-81 888-87-90
e-mail: tommarz@tlen.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:911