Wojewódzki Urząd Pracy Białystok

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Urząd Pracy Białystok

Strona www BIP : bip.wup.wrotapodlasia.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Pogodna 22
15-354 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 85 749-72-00
faks: 85 749-72-09

Adres e-mail

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Redakcja

Danuta Brańska
telefon: 85 749-72-11
faks: 85 749-72-09
e-mail: danuta.branska@wup.wrotapodlasia.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4420