Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

Wydruk podmiotu - Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu





Strona www BIP : www.sko-wroc.org otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

telefon: 0-71 340-64-84
faks: 0-71 340-64-01

Adres e-mail

biuro@sko-wroc.org

Redakcja

Piotr Lisowski
telefon: 0-71 340-64-84
faks: 0-71 340-64-01
e-mail: biuro@sko-wroc.org



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:13161