Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Białystok

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Białystok

Strona www BIP : www.umwp-podlasie.pl/bip_jedn/... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


15-950 Białystok ul.Kilińskiego 8

telefon: 0-85 741-64-14
faks: 0-85 741-64-14

Adres e-mail

ipsasoft@bsk.vectranet.pl

Redakcja

Joanna Maliszewska
telefon: 0-85 741-64-14
faks: 0-85 741-64-14
e-mail: promocja@woak.bialystok.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1549