Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Strona www BIP : http://bip.pbppb.wrotapodlasia... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Henryka Sienkiewicza 82
15-005 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 85 744-35-07
faks: 85 741-68-09

Adres e-mail

bialystok@pbpp.bialystok.pl

Redakcja

Paweł Babul
telefon: 85 744-35-75
faks: 85 741-68-09
e-mail: babul@pbpp.bialystok.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2654