Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"

Wydruk podmiotu - Miejski Dom Kultury

Strona www BIP : mdk.katowice.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. gen. Józefa Hallera 28
40-321 Katowice

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 0-32 256-84-53
faks: 0-32 352-72-50

Adres e-mail

sekretariat@mdk.katowice.pl

Redakcja

Piotr Lipski
telefon: 0-32 735-04-05
faks: 0-32 735-04-05
e-mail: p.lipski@ishop.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1062