Najwyższa Izba Kontroli

Wydruk podmiotu - Najwyższa Izba Kontroli

Strona www BIP : bip.nik.gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Filtrowa 57 00-950 Warszawa

telefon: 0-22-444-50-00
faks: 0-22-444-57-93

Adres e-mail

bip@nik.gov.pl

Redakcja

Krzysztof Z. Andrzejewski
telefon: 0-22-444-50-00
faks: 0-22-444-57-93
e-mail: bip@nik.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:8117