Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wrocław

Wydruk podmiotu - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wrocław

Strona www BIP: http://wsse.ibip.wroc.pl/publi... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77
50-950 WrocławWojewództwo: Dolnośląskie
Powiat: Powiat m. Wrocław
Gmina: Wrocław-Śródmieście
Poczta: Wrocław

telefon: 0-71 328-21-25
faks: 0-71 328-35-92

Adres e-mail

wsse.wroclaw@pis.gov.pl

Redakcja

Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
telefon:
faks: 0-71 328-35-92
e-mail: mieszkowska@wsse.wroc.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4519

Podmioty podległe