Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Rzeszów

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Rzeszów

Strona www BIP : www.ihrzeszow.ires.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. 8 Marca 5
35-959 Rzeszów

Województwo: Podkarpackie
Powiat: Powiat m. Rzeszów
Gmina: M. Rzeszów
Poczta: Rzeszów

telefon: 17 862-14-53
faks: 17 853-54-82

Adres e-mail

sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Redakcja

Marek Zapaśnik
telefon: 17 862-14-53
faks: 17 853-54-82
e-mail: po@wiih.rzeszow.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:5769