Data: 2020-07-07
Szkoła Policealna Nr2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
BIP: http://bip.sppms.wrotapodlasia.pl/ otwarcie strony w nowym oknie
Adres podmiotu
15-027 Białystok
ul. Ogrodowa 23

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 0-85 732-12-92
faks: 0-85 732-12-92

Adres e-mail
sppmis_nr2_bialystok@op.pl


Redakcja

Tadeusz Olszowski
telefon: 0-85 732-12-92
faks: 0-85 732-12-92
e-mail: sppmis_nr2_bialystok@op.pl