Data: 2022-09-29
InnoBaltica Sp. z o.o.
BIP: innobaltca.pl otwarcie strony w nowym oknie
Adres podmiotu
80-067 Gdańsk
ul. Równa 19/21

Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdańsk
Gmina: M. Gdańsk
Poczta: Gdańsk

telefon: 58 712-99-00
faks: 58 712-99-00

Adres e-mail
innobaltica@innobaltica.pl


Redakcja

Aldona Łuczak
telefon: 58 712-99-00
faks: 58 712-99-00
e-mail: aldona.luczak@innobaltica.pl