Data: 2020-09-29
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Katowicach




BIP: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/poradnie/index.php?option=news&Itemid=2&topid=0 otwarcie strony w nowym oknie
Adres podmiotu
40-837 Katowice
ul. Macieja Rataja 14

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Katowice
Gmina: M. Katowice
Poczta: Katowice

telefon: 32 254-23-12
faks: 32 254-23-12

Adres e-mail
ppp1katowice@onet.pl


Redakcja

Marian Szklarz
telefon: 32 254-23-12
faks: 32 254-23-12
e-mail: ppp1katowice@onet.pl