Data: 2018-11-19
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
BIP: bip.rops.wrotapodlasia.pl/ otwarcie strony w nowym oknie
Adres podmiotu
15-110 Białystok
ul. Kombatantów 7

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 85 744-72-72
faks: 85 744-71-37

Adres e-mail
rops@rops-bialystok.pl


Redakcja

Andrzej Korycki
telefon: 85 744-72-72
faks: 85 744-71-37
e-mail: andrzej.korycki@rops-bialystok.pl