Data: 2020-02-20
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD w Warszawie
BIP: cobrabid.pl otwarcie strony w nowym oknie
Adres podmiotu
00-842 Warszawa
ul. Łucka 15

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Wola
Poczta: Warszawa

telefon: 22 620-30-61
faks: 22 620-30-67

Adres e-mail
zarzad@cobrabid.pl


Redakcja


telefon: 22 620-30-61
faks: 22 620-30-67
e-mail: zarzad@cobrabid.pl