Data: 2020-05-24
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
BIP: http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl/ otwarcie strony w nowym oknie
Adres podmiotu
10-521 Olsztyn
ul. Partyzantów 6/8

Województwo: Warmińsko-mazurskie
Powiat: Powiat m. Olsztyn
Gmina: M. Olsztyn
Poczta: Olsztyn

telefon: 89 522-39-00
faks: 89 522-54-35

Adres e-mail
komendant@ol.policja.gov.pl


Redakcja

Paulina Bartnik
telefon: 89 522-39-00
faks: 89 522-54-35
e-mail: paulina.bartnik@ol.policja.gov.pl