Data: 2021-01-28
Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
BIP: www.uric.gov.pl/index.php?page=1190000000 otwarcie strony w nowym oknie
Adres podmiotu
Warszawa, Ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa

telefon: 0 22 601 47 61
faks: 0 22 848 29 88

Adres e-mail
mateusz.trzcinski@uric.gov.pl


Redakcja

Mateusz Trzciński
telefon: 0 22 601 47 61
faks: 0 22 848 29 88
e-mail: mateusz.trzcinski@uric.gov.pl