Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wrocław

Wydruk podmiotu - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wrocław

Strona www BIP : wiw.ibip.wroc.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


50-983 Wrocław ul. Januszowicka 48

telefon: 0-71 367-70-16
faks: 0-71 367-76-47

Adres e-mail

sekretariat@wroc.wiw.gov.pl

Redakcja

Paweł Urbański
telefon:
faks: 0-71 367-76-47
e-mail: informatyk@wroc.wiw.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:3350