Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Wydruk podmiotu - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Strona www BIP : www.cmppp.edu.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


00-644 Warszawa ul. Polna 46 A

telefon: 0-22 825-44-51 do 53
faks: 0-22 825-23-67

Adres e-mail

media@cmppp.edu.pl

Redakcja

Katarzyna Piórkowska-Petrović
telefon: 0-22 825-44-51 do 53
faks: 0-22 825-23-67
e-mail: media@cmppp.edu.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1834