Młodzieżowe Centrum Kultury

Wydruk podmiotu - Młodzieżowe Centrum Kultury

Strona www BIP : www.mck.skierniewice.com.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


96-100 Skierniewice ul. Reymonta 33

telefon: 0-46 833-24-12
faks: 0-46 833-24-12

Adres e-mail

mck@skierniewice.com.pl

Redakcja

Wiesława Majewska
telefon: 0-46 833-24-12
faks: 0-46 833-24-12
e-mail: mck@skierniewice.com.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:962