Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Wydruk podmiotu - Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Strona www BIP : www.polfa.supermedia.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


95-200 Pabianice ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5

telefon: 0-42 225-05-55
faks: 0-42 215-53-96

Adres e-mail

office@polfa.pabianice.com.pl

Redakcja

Anna Trawczyńska
telefon: 0-42 225-05-55
faks: 0-42 215-53-96
e-mail: orgpraw@polfa.pabianice.com.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3592